Oppgaver om albatrossen

Foto: JJ Harrison (CC BY-SA 3.0)

Albatrossen har lange og smale vinger. Hvis du måler fra spiss til spiss på vingene til albatrossen er de mellom 2 og 4 meter. De har verdens største vingespenn!

Tegn albatrossen i skolegården med kritt

Tenk deg at denne albatrossen måler 4 meter fra vingespiss til vingespiss. Kan dere tegne den i sin virkelige størrelse, med kritt, ute i skolegården?

Husk på at magen og hodet må være passelig store, slik dere ser det på denne tegningen. Finn ut sammen hvordan dere kan gjøre det.

Foto: Pixabay. (CC0 Public Domain)

Hvor mange barn kan få plass til å stå på vingespennet når fuglen er ferdig tegnet? Uten å falle utenfor fuglen!

Sammenlign størrelser

Tegn en gråspurv og en fiskemåke ved siden av albatrossen.
Gråspurvens vinger måler ca. 21 – 26 cm fra vingespiss til vingespiss.
Fiskemåkens vinger måler ca. 110 – 125 cm fra vingespiss til vingespiss.

Plastsøppel truer albatrossen

Her ser du en død albatrossunge. Den hadde 51 plastbiter i magen sin da den ble funnet. Det er ikke uvanlig. Les mer, slik at du kan være med å passe på naturen og miljøet.

Chris Jordan (via U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters) CC BY 2.0

 

[slr-togglebox title=”Læreplanmål”]

Kompetansemål etter 4. årssteget

Måling:
Samanlikne storleikar ved hjelp av høvelege målereiskapar og enkel berekning, presentere resultata og vurdere om dei er rimelege

Kompetansemål etter7. årssteget

Måling
Velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar

Tal og algebra
Finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga

[/slr-togglebox]

2 thoughts on “Oppgaver om albatrossen

  1. Det er et flot fotografi øverst i opgaven. Men fuglen i fotografiet er en sørkjempepetrell – ikke en albatross! Sørkjempepetrellen er næsten så stor som en albatross, men har helt anderledes næsebor, næsten som et rør øverst på næbbet.

    1. Hei! Takk for kommentaren! Det er min tabbe som har lagt ut eit foto av sørkjempepetrellen på sida med oppgåver. Elin har sendt oss biletet frå Antarktis med tittelen “A giant petrell”, så ho har ikkje blanda dei to fuglane. Det var berre eg som i farten klikka på det vakre biletet for å illustrere oppgåvene. Takk for at du oppklarte!

      Olaug

Comments are closed.