Isbrem

Hele dagen har båten kjørt langs en høy vegg av is. Isveggen er mer enn 30 meter høy, og det virker som om den aldri tar slutt. Det er en isbrem. Hvis du ikke vet hva en isbrem er, skal jeg prøve å forklare!

Antarktis er et kontinent, nettopp som Europa eller Amerika.  Her finnes høye berg og dype daler. Antarktis er verdens kaldeste kontinent. Det er så kaldt, at det meste av snøen som faller her aldri smelter. Det blir bare mer og mer snø.  Når det er mye snø, forvandles snøen som ligger underst til is. Snøen blir til en bre! Har du sett en bre noen gang? Det finnes mange breer i Norge, men de er mye, mye mindre enn breene i Antarktis. Her er isen mange tusen meter tykk! Nesten hele Antarktis er dekket av breer og is. Det er så mye is i Antarktis att den ikke får plass på land. Mange av breene i Antarktis fortsetter ut over havet. Den delen av breen som flyter på havet kaller vi det for en isbrem. Når biter av isbremen faller av, kaller vi det for isberg.Isbremen her hvor vi er kalles Filchner-isbremmen. Det er en av de største isbremmene i Antarktis. Vi er her for å forske på hvordan havet påvirker isbremmen, og på hvordan isbremmen påvirke havet. Det er spennende!

klem fra Elin

One thought on “Isbrem

  1. Hva skjer når det snør og snør uten at det smelter noe?

    Til slutt blir det veldig masse snø, sa Alma.
    Alt blir hvitt, og ingen kan se noe, sa Kristian.
    Hvis noen kom der ville de lage en tunell gjennom snøen når de går, sa Åsmund.
    Det er kult at det er så mye snø og is der, sa Lea.

Comments are closed.