Experiment: Salt is

Till det här experimentet behöver du:

  • 2 plastburkar (e.g. glassburk)
  • vatten och salt
  • 1 bricka
  • karamellfärg

Blanda “havsvatten” (slå i så mycket salt att det smakar hav!) och fyll den ena burken med havsvatten och den andra med vanligt kranvatten i den andra. Ställ båda burkarna i frysen över natten.

Slå upp de båda isbitarna på brickan och jämför dem! Ser de likadana ut? Titta pa närma håll – kan du se iskristallerna? Känns  på isen – är det någon skillnad? Vilken is är hårdast? Låt isen stå en stund i rumsvärme och slå så karamellfärg på isen – vad händer?

#############################

Nar havsvattnet fryser, så är det vattenmolekylerna som bildar kristaller – saltet får inte vara med. Det mesta av saltet skiljs ut och blandas ner i vattnet under, men en del av saltet blir “fångat” inne i isen. Det bildas “fickor” eller hålrum i isen med väldigt salt vatten mellan iskristallerna. När vatten och is är i kontakt med varandra, sa kommer temperaturen vara på fryspunkten. Kyler vi ner isen, så kommer vattnet i fickan att frysa och salthalten öka tills saltvattnets fryspunkt blir lik den nya temperaturen. Värmer vi isen så sker det motsatta – då smälter isen så att salthalten i fickan sjunker och fryspunkten blir lik den nya temperaturen. Ju mer vi värmer upp isen, ju större blir fickorna och till slut bildar de ett helt system av kanaler och hålrum. Havsisen smälter alltså inifrån!

Så här såg det nut när vis log karamellfärg på tjock is från en fjord på Svalbard en "varm" dag i maj! Foto: K. Widell
Så här såg det ut när vis log karamellfärg på tjock is från en fjord på Svalbard en “varm” dag i maj! Foto: K. Widell